نوآوران امین
1399/08/29
17:42
بنیان دیزل(#تدیزل) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 28 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماهه ...

بنیان دیزل(#تدیزل)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۲۸ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲۱,۱۷۳ میلیون ریال به مبلغ ۲۷,۱۷۱ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۳۰ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۲۶ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0