کافه بورس
1399/08/18
12:04
#شبهرن #افشای_بااهمیت افزايش نرخ محصولات بنزيني و ديزلي به ترتيب 40% و 53% دريافت گرديد.

#شبهرن #افشای_بااهمیتافزایش نرخ محصولات بنزینی و دیزلی به ترتیب ۴۰٪ و ۵۳٪ دریافت گردید.

انتهای خبر

0
0