تحلیل با سید علی محسنی
1400/08/28
17:10
اینجا هم پیش بینی میکنم این ریزش ها صرفا یک قدرت برای پرتاپ هست نه ریزش های سنگین تر‌ 😅

اینجا هم پیش بینی میکنم این ریزش ها صرفا یک قدرت برای پرتاپ هست نه ریزش های سنگین تر


😅انتهای خبر

0
0