بورس۲۴
1401/02/11
12:37
«قتربت»در خصوص صورت های مالی شش ماهه شفاف سازی نمود

به گزارش کدال نگر بورس۲۴،شرکت قند تربت حیدریه در خصوص افزایش ۸۶درصد میزان تولید نسبت به متوسط ۳ ماهه ابتدای سال مالی ۱۴۰۰ شفاف سازی نمود

«قتربت»در خصوص صورت های مالی شش ماهه شفاف سازی نمود

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت قند تربت حیدریه در خصوص افزایش ۸۶درصد میزان تولید نسبت به متوسط ۳ ماهه ابتدای سال مالی ۱۴۰۰ شفاف سازی نمود شرکت بیان کرد با توجه به ماهیت فصلی بودن این شرکت دوره بهره برداری از ابتدای مهرماه لغایت دیماه می باشد و در دوره سه ماه تولیدی نداشته است.و افزایش ۱۱۰ نرخ فروش بابت تغییر قیمت فروش شکر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ می باشد.


قتربت
انتهای خبر

0
0