نوآوران امین
1401/02/10
08:00
ایران یاسا تایر و رابر (#پاسا) گزارش #فعالیت_ماهانه (#فروردین_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ✅افزایش ۲۷...

ایران یاسا تایر و رابر (#پاسا)گزارش #فعالیت_ماهانه (#فروردین_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹✅افزایش ۲۷.۰۷ درصدی فروش فروردین ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۴۶.۳۲ درصدی فروش فروردین ۱۴۰۱ در مقایسه با فروردین ۱۴۰۰


✅رشد ۴۶.۳۲ درصدی فروش ۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0