اسمارت بورس
1400/04/13
09:23
#خبهمن با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه "الف" بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد.

#خبهمن با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه "الف" بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.


انتهای خبر

0
0