احسان زمانی (سهام و فارکس)
1399/09/19
09:21
#وتوسم بخش دوم رو به زیبایی تکمیل کرده و میتونه رشد خوبی رو پی بگیره. پی به عی پایین سهم هم میتونه محرک خیلی خوبه باشه برای رشد سهم تا قبل از مجمع ...

#وتوسم بخش دوم رو به زیبایی تکمیل کرده و میتونه رشد خوبی رو پی بگیره. پی به عی پایین سهم هم میتونه محرک خیلی خوبه باشه برای رشد سهم تا قبل از مجمع سالانه در بهمن ماه


انتهای خبر

0
0