بورس۲۴
1401/02/19
11:11
«سبزوا» از خرید سهام بلوکی توسط شرکت فرعی خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سیمان لار سبزوار از تحصیل و خرید( ۰۰۰ر۶۵۵ر۱۱ سهم معادل ۸.۵۶ درصد) سهام بلوکی شرکت نیرو سرمایه (سهامی عام) توسط شرکت تحت کنترل سنجش سهام شرکت سیمان لار سبزوار(سهامی عام) خبر داد.

«سبزوا» از خرید سهام بلوکی توسط شرکت فرعی خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سیمان لار سبزوار از تحصیل و خرید( ۰۰۰ر۶۵۵ر۱۱ سهم معادل ۸.۵۶ درصد) سهام بلوکی شرکت نیرو سرمایه (سهامی عام) توسط شرکت تحت کنترل سنجش سهام شرکت سیمان لار سبزوار(سهامی عام) خبر داد.

سبزوا
سبزوا
انتهای خبر

0
0