بااقتصاد
1401/03/04
09:50
صدور مجوز افزایش سرمایه سه شرکت «شکلر»، «دسبحا» و «شفارا»

مجوز افزایش سرمایه سه شرکت نیروکلر، سبحان دارو و پتروشیمی فارابی صادر شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سه شرکت زیر مجوز افزایش سرمایه گرفتند.


نیروکلر «شکلر»


سرمایه فعلی: ۵۰ میلیارد تومان


درصد افزایش سرمایه: ۱۰۰ درصد


سرمایه جدید: ۱۰۰ میلیارد تومان


منبع: سود انباشته


به علت: تامین مخارج تکمیل طرح‌های توسعهسبحان دارو «دسبحا»


سرمایه فعلی: ۳۲۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان


درصد افزایش سرمایه: ۱۱۵ درصد


سرمایه جدید: ۶۹۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان


منبع: ۶۵ درصد مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی / ۵۰ درصد سایر اندوخته‌ها


به علت: مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و اصلاح ساختار مالیپتروشیمی فارابی «شفارا»


سرمایه فعلی: ۲۶۳ میلیارد و ۴۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان


درصد افزایش سرمایه: ۷۷ درصد


سرمایه جدید: ۴۶۵ میلیارد و ۴۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان


منبع: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی


به علت: اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت تهیه بخشی از مواد اولیه مصرفی و نیز تامین هزینه های اجرای طرح تولید اسید فوماریک از پساب واحد انیدرید فتالیک
انتهای خبر

0
0