بولتن اقتصادی
1399/10/28
16:12
ظریف: برجام را ایران حفظ کرده است نه اروپا محمد جواد ظریف: رهبران سه کشور اروپایی هیچ کاری برای حفظ برجام انجام نداده اند. ابتکار عقیم مکرون یا بد...

ظریف: برجام را ایران حفظ کرده است نه اروپامحمد جواد ظریف: رهبران سه کشور اروپایی هیچ کاری برای حفظ برجام انجام نداده اند. ابتکار عقیم مکرون یا بدهی هایی که انگلیس از پرداخت آن سرباز زد را به یاد می آورید؟ برجام تنها به خاطر ایران است که هنوز پابرجا است نه به خاطر سه کشور اروپایی.

انتهای خبر

0
0