کدال۳۶۰
1401/02/10
18:30
#کپرور #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/01/31 ▪️ شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/01/31 معادل 791,655...

#کپرور


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱▪️ شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ معادل ۷۹۱,۶۵۵ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۴۱٪ افزایش داشته است.▪️«کپرور» با سرمایه ثبت شده ۱,۷۱۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۷۹۱,۶۵۵ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۲-۱۰ ۱۸:۳۰:۰۴ (۸۷۱۰۵۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0