دنیای بورس
1399/08/11
17:44
تغیر در قراردادهای « کیسون »

کیسون از تغییرات اساسی در قراردادهای مهم خبر داد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، کیسون اعلام کرد:


موضوع قرارداد: قرارداد آب شیرین کن بندرعباس طرف قرارداد: شرکت مهندسی توسعه آب آسیا مبلغ قرارداد قبل از این الحاقیه ۱.۶۸۵.۶۹۰ میلیون ریال و ۳۱.۴۷۴.۰۲۳ یورو بوده است. با انعقاد این الحاقیه کل قرارداد به ۱۲.۰۹۵.۴۰۳ میلیون ریال و ۲۰ میلیون یورو رسیده است که شامل کارکرد تاکنون قرارداد به مبلغ ۳.۱۱۷.۴۰۳ میلیون ریال بعلاوه مبلغ این الحاقیه مشتمل بر ۸.۹۷۸.۰۰۰ میلیون ریال و ۲۰ میلیون یورو است.

انتهای خبر

0
0