بولتن اقتصادی
1399/08/12
21:55
افزایش قیمت محصولات لبنی منتفی است/ نهاده های دامی تامین شده ▫️دبیر ستاد تنظیم بازار هرگونه افزایش قیمت برای محصولات لبنی را منتفی دانست. ▫️رئیس ...

افزایش قیمت محصولات لبنی منتفی است/ نهاده های دامی تامین شده



▫️دبیر ستاد تنظیم بازار هرگونه افزایش قیمت برای محصولات لبنی را منتفی دانست.



▫️رییس ستاد حمایت از مصرف کنندگان نیز اعلام کرد نهاده های دامی به قدر کافی تامین شده و تولیدکنندگان خیالشان بابت نهاده های دامی راحت باشد.

انتهای خبر

0
0