کانال افزایش سرمایه
1400/05/24
13:26
👆👈#خمهر #افزایش_سرمایه 🔶 تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده 🔸 سرمایه فعلی : 4,747,718,566,000 ریال 🔺 میزان افز...

👆👈#خمهر #افزایش_سرمایه🔶 تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده🔸 سرمایه فعلی : ۴,۷۴۷,۷۱۸,۵۶۶,۰۰۰ ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۳۹٪💬 موضوع افزایش سرمایه : خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت (اصلاح ساختار)، تامین مخارج سرمایه ای جهت اجرای طرح و سرمایه در گردش
🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
💡 بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب هیئت مدیره می‌باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.۱۴۰۰/۰۵/۲۴ ۱۳:۲۲:۱۲مشاهده اطلاعیهمشاهده نماد


_________


، عرضه اولیه، پروکسی 👇[ اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها ]


Join ↯


/ Connect To proxy

انتهای خبر

0
0