کارگزاری آبان
1401/01/14
10:57
📈در گروه ماشین آلات برقی نیز معاملات مثبت است و نماد #بسوییج، #بترانس و #بایکا تقاضای مطلوبی را ثبت کرده اند.

📈در گروه ماشین آلات برقی نیز معاملات مثبت است و نماد #بسوییج، #بترانس و #بایکا تقاضای مطلوبی را ثبت کرده اند.


انتهای خبر

0
0