بورس۲۴
1401/01/30
10:38
عملکرد ۹ ماهه «وکادو»بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ شرکت تکادو صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به اسفند ماه سال جاری حسابرسی نشده را منتشر نمود.

عملکرد 9 ماهه «وکادو»بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت تکادو صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به اسفند ماه سال جاری حسابرسی نشده را منتشر نمود. بر اساس اطلاعات ارائه شده این شرکت در این دوره زمانی یاد شده برای هر سهم ۴۶ ریال سود شناسایی کرده است.این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۲۴۱ ریال سود شناسایی کرده بود.شرکت در این مدت ۹ ماهه ۱۴۰۰ ،۴ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده است.که نسبت به مدت مشابه قبل۸۱ درصد کاهش پیدا کرده است


وکادو
انتهای خبر

0
0