کدال۳۶۰
1401/02/19
13:09
#قشکر اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت شکر ▪️ شرکت شکر در دوره 6 ماهه منتهی به 1400...

#قشکر


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت شکر

▪️ شرکت شکر در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۷۹ ریال زیان شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۵ ریال زیان شناسایی کرده بود.▪️ «قشکر» با سرمایه ثبت شده ۲,۴۶۰,۰۹۳ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مبلغ ۱۹۳,۷۳۹ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.
۱۴۰۱-۰۲-۱۹ ۱۳:۰۹:۴۸ (۸۷۳۱۲۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0