فرارسانه
1401/02/24
21:28
#اطلاعیه 🔷اعلام نمادهای مشمول برخی مفاد ضوابط ماده 21 دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران 📌نام نمادها: #آر...

#اطلاعیه🔷اعلام نمادهای مشمول برخی مفاد ضوابط ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران📌نام نمادها:#آریا


#بپیوند


#بجهرم


#تجلی


#سرچشمه


#شگویا


#صبا


#فجهان


#کگهر


#وسپهر


#ومهان


#وهامون
#بازار_گردانی


#فرابورس🆔@FaraRasaneانتهای خبر

0
0