مجید سلطانی
1399/10/06
09:34
در سیستم من #غگل صف خرید سنگین است، اما قیمت آخرین معامله مثبت ۴.۳ !

در سیستم من #غگل صف خرید سنگین است، اما قیمت آخرین معامله مثبت ۴.۳ !


انتهای خبر

0
0