اماکو (مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر)
1399/09/01
08:00
#فولاد آپدیت پس از تشکیل آرایش هارمونیک و تبدیل سطح به همراه وقوع واگرایی مثبت، برگشت قیمتی خوبی را تجربه کرد. http://www.emaco.pro

#فولاد


آپدیت


پس از تشکیل آرایش هارمونیک و تبدیل سطح به همراه وقوع واگرایی مثبت، برگشت قیمتی خوبی را تجربه کرد.


http://www.emaco.proانتهای خبر

0
0