بولتن اقتصادی
1399/10/29
08:45
ظریف: اطلاعات سپاه گاندو را علیه من ساخت ▫️اگر استعفا نمی‌کردم در دنیا یک وزیر خارجه بی‌خاصیت معرفی می‌شدم ▫️چگونه بگویم که نامزد انتخابات نمی‌شو...

ظریف: اطلاعات سپاه گاندو را علیه من ساخت▫️اگر استعفا نمی‌کردم در دنیا یک وزیر خارجه بی‌خاصیت معرفی می‌شدم▫️چگونه بگویم که نامزد انتخابات نمی‌شوم؟▫️ترجیحم برای آینده تدریس است، اما تسلیم تقدیرم./ روزنامه همدلی

انتهای خبر

0
0