ایبنا
1401/03/19
09:35
📌خبرگزاری Responsible Statecraft 🔹قطعنامه شورای حکام پرونده ایران را به شورا امنیت ارجاع نمی دهد. 🔹قطعنامه شورای حکام بر راه حل سیاسی تاکید دارد....

📌 خبرگزاری Responsible Statecraft🔹قطعنامه شورای حکام پرونده ایران را به شورا امنیت ارجاع نمی دهد.🔹قطعنامه شورای حکام بر راه حل سیاسی تاکید دارد.🔹هدف استراتژیک قطعنامه شورای حکام هنوز بازگشت به و احیا برجام است.🔹خاویر سولانا، دیپلمات ارشد سابق اتحادیه اروپا، از انفعال دولت بایدن در خصوص احیا برجام انتقاد کرد.🔹اتحادیه اروپا در حال لابی کردن با واشگنتن هستند تا بتواند نام سپاه پاسداران را از تحریم خارج کنند.🔹با توجه به جنگ اکراین، اتحادیه اروپا تلاش دارد نفت و گاز ایران را به اروپا بیاورد تا از وابستگی خود به منابع روسیه کاهش دهد.🔹اتحادیه اروپا تلاش دارد برجام دوباره احیا شود تا امنیت انرژی در اروپا بیشتر از قبل شود.انتهای خبر

0
0