بولتن اقتصادی
1399/08/18
15:20
فوت ۴۵۹ بیمار کووید-۱۹ در شبانه روز گذشته 🔹 مبتلایان جدید: ۹،۲۳۶ نفر 🔹 قربانیان جدید: ۴۵۹ نفر 🔹 کل مبتلایان: ۶۸۲،۴۸۶ نفر 🔹 کل قربانیان: ۳۸،۲۹...

فوت ۴۵۹ بیمار کووید-۱۹ در شبانه روز گذشته🔹 مبتلایان جدید: ۹،۲۳۶ نفر


🔹 قربانیان جدید: ۴۵۹ نفر🔹 کل مبتلایان: ۶۸۲،۴۸۶ نفر


🔹 کل قربانیان: ۳۸،۲۹۱ نفر🔹 بهبودیافتگان: ۵۲۰،۳۲۹ نفر


🔹 بیماران بدحال: ۵،۵۲۳ نفر

انتهای خبر

0
0