پایگاه خبری انتخاب
1399/08/29
23:40
امام جمعه همدان در واکنش به ساخت داروی ضدکرونایی در این استان: 🔹 تجربیات متعدد حاکی از تاثیر مثبت این داروست 🔹 وزارت بهداشت در مورد این دارو نظر...

امام جمعه همدان در واکنش به ساخت داروی ضدکرونایی در این استان:


🔹 تجربیات متعدد حاکی از تاثیر مثبت این داروست🔹 وزارت بهداشت در مورد این دارو نظر دهدزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲SKv


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0