بورس۲۴
1401/04/04
11:30
«برکت» از تقسیم سود خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت گروه دارویی برکت اعلام نمود سیاست کلی تقسیم سود این هلدینگ در شرکتهای فرعی غیر بورسی برای سال مالی جاری تقسیم سود حداقل ۸۰ درصدی می باشد.

«برکت» از تقسیم سود خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت گروه دارویی برکت اعلام نمود سیاست کلی تقسیم سود این هلدینگ در شرکتهای فرعی غیر بورسی برای سال مالی جاری تقسیم سود حداقل ۸۰ درصدی می باشد.


برکت
انتهای خبر

0
0