اقتصاد آنلاین
1401/03/04
15:50
📌ارز ۴۲۰۰ رسما از گمرک خارج شد 🔹 سرانجام با ابلاغ گمرک ایران، نرخ ۴۲۰۰ از محاسبه حقوق ورودی کنار رفت و نرخ ETS (نرخ نزدیک به بازار) جایگزین آن شد.

📌 ارز ۴۲۰۰ رسما از گمرک خارج شد🔹 سرانجام با ابلاغ گمرک ایران، نرخ ۴۲۰۰ از محاسبه حقوق ورودی کنار رفت و نرخ ETS (نرخ نزدیک به بازار) جایگزین آن شد.انتهای خبر

0
0