بتاسهم
1399/11/14
16:47
#ثشاهد پیرو مصوبه هیئت مدیره مبنی برفروش برخی از سرمایه گذاریهای کوتاه مدت این شرکت دربازار سرمایه جهت تامین نقدینگی مورد نیاز برای شرکت درافزایش س...

#ثشاهد پیرو مصوبه هیئت مدیره مبنی برفروش برخی از سرمایه گذاریهای کوتاه مدت این شرکت دربازار سرمایه جهت تامین نقدینگی مورد نیاز برای شرکت درافزایش سرمایه شرکتهای تابعه مجموعا"پس از آخرین صورتهای مالی منتشر شده از مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ الی ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ مبلغ ۲،۰۲۹،۷۰۵ میلیون ریال سود شناسائی شده است.


انتهای خبر

0
0