حامیان بورس ایران
1399/09/03
11:38
✅ #خپارس از گروه خودرویی به صف خرید رسید ✅ مستندات و گزارش توجیهی افزایش سرمایه ٪۴۱۸ درصدی این نماد خودرویی روی کدال قرار دارد.

✅ #خپارس از گروه خودرویی به صف خرید رسید✅ مستندات و گزارش توجیهی افزایش سرمایه ٪۴۱۸ درصدی این نماد خودرویی روی کدال قرار دارد.

انتهای خبر

0
0