شکارچی سهام
1399/09/30
09:48
#کمرجان ورود ما و اعضای کانال 2000 تومن قیمت فعلی 6970 اهدف سهم 8000 . 10400 حمایت 6170 . 4580 . 3750 🌺🌺

#کمرجانورود ما و اعضای کانال ۲۰۰۰ تومنقیمت فعلی ۶۹۷۰اهدف سهم ۸۰۰۰ . ۱۰۴۰۰حمایت ۶۱۷۰ . ۴۵۸۰ . ۳۷۵۰


🌺🌺انتهای خبر

0
0