سیگنال یاب روزانه
1399/10/28
22:48
#تپمپی سهم در باکس سبز رنگ که محدوده حمایتی است قرار دارد درصورت واکنش به این محدوده حمایتی سهم میتونه مسیری رو که براش در نظر گرفتیم رو طی کنه ...

#تپمپیسهم در باکس سبز رنگ که محدوده حمایتی است قرار دارددرصورت واکنش به این محدوده حمایتی سهم میتونه مسیری رو که براش در نظر گرفتیم رو طی کنهاهداف رو مشخص کردم۹۹/۱۰/۲۸
انتهای خبر

0
0