پایگاه خبری انتخاب
1399/08/13
08:38
جو بایدن: دونالد ترامپ فاسدترین رئیس جمهور تاریخ معاصر است. ‏ دونالد ترامپ نژادپرست ترین رئیس جمهور تاریخ معاصر است. ‏ دونالد ترامپ بدترین رئیس ...

جو بایدن:دونالد ترامپ فاسدترین رییس جمهور تاریخ معاصر است.دونالد ترامپ نژادپرست ترین رییس جمهور تاریخ معاصر است.دونالد ترامپ بدترین رییس جمهور در تاریخ معاصر این شغل است.چرا چهار سال دیگر به او فرصت دهیم؟🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0