کانال تحلیلی پارسیس
1399/08/11
14:30
#خروج_حقیقی امروز در بخش خرید، 74 درصد خرید ها توسط حقیقی ها و 26 درصد توسط حقوقی ها انجام شد. در بخش فروش، 91 درصد فروش ها توسط حقیقی ها و 9 د...

#خروج_حقیقی
امروز در بخش خرید، ۷۴ درصد خرید ها توسط حقیقی ها و ۲۶ درصد توسط حقوقی ها انجام شد.
در بخش فروش، ۹۱ درصد فروش ها توسط حقیقی ها و ۹ درصد توسط حقوقی ها انجام شد.
امروز شاهد ورود ۹۱۸ میلیارد تومان پول حقوقی (یا خروج حقیقی) به (از) بازار بودیم.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0