بااقتصاد
1400/10/15
19:29
بیشترین حجم معاملات بازار به نماد «خودرو» رسید

نماد خودرو در معاملات امروز بازار با داد وستد بیش از ۲۰۶ میلیون سهم به ارزش بیش از ۳۷ میلیارد تومان بیشترین حجم معاملات بازار را کسب کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نماد خودرو در معاملات امروز بازار با داد وستد بیش از ۲۰۶ میلیون سهم به ارزش بیش از ۳۷ میلیارد تومان بیشترین حجم معاملات بازار را کسب کرد.


بررسی جریان ورود و خروج نقدینگی در این نماد نشان می‌دهد میانگین خرید هر کد حقیقی ۱۶ میلیون و میانگین فروش نیز ۱۷ میلیون تومان است. برآیند نقدینگی نشان می‌دهد حقیقی‌ها نزدیک ۱.۵ میلیارد تومان از این نماد خارج کرده‌اند.


بعد از خودرو نمادهای خساپا و خپارس به ترتیب با داد و ستد بیش از ۱۴۰ و ۱۰۷ میلیون سهم توانستند بیشترین حجم معاملات بازار را از آن خود کنند.


انتهای خبرانتهای خبر

0
0