کارگزاری آبان
1401/02/21
08:07
📊#خمحور اطلاعیه 1401/02/20 *تولید محور خودرو* 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) مبلغ ۴۱ ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود. 16 درصد کاه...

📊#خمحور


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۰


*تولید محور خودرو*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۴۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۶ درصد کاهش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0