نوآوران امین
1399/10/07
17:33
مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (#بالاس) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آبان_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰(اصلاحیه) سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/...

مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن (#بالاس)گزارش #فعالیت_ماهانه (#آبان_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰(اصلاحیه)سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰⭕️ درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماه ۱۳۹۹/۰۸/۳۰، (۵۷) درصد پایینتر از متوسط درآمد شناسایی شده طی ۷ ماه گذشته بوده است.


✅ متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۸ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ بالغ بر ۹۶,۷۰۰ میلیون ریال بوده، درحالی که متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ ۱۰۴,۹۴۷ میلیون ریال بوده ایست.


⏹ درآمد شناسایی شده طی دوره ۱ ماهه ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ بالغ بر ۴۴,۲۶۳ میلیون ریال می باشد.


⏹ جمع درآمد شناسایی شده ۸ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ بالغ بر ۷۷۳,۵۹۶ میلیون ریال میباشد.تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0