مجید سلطانی
1399/11/11
10:15
در سهم خوب، بدور از بازی های بازار، سهامداری کنید. این بازی ها همیشه بوده و خواهد بود.

در سهم خوب، بدور از بازی های بازار، سهامداری کنید. این بازی ها همیشه بوده و خواهد بود.


انتهای خبر

0
0