کدال۳۶۰
1401/04/01
13:09
#توریل #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تفاهم نامه همکاری بین راه آهن،فولادمبارکه ،توکاریل- گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/12/29 شر...

#توریل


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تفاهم نامه همکاری بین راه آهن،فولادمبارکه ،توکاریل- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت توکا ریلشرح رویداد:


تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین راه آهن ج.ا.ا،شرکت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت توکا ریل در زمینه افزایش حمل و نقل ریلی بارهای معدنی فولاد مبارکه از طریق اعطای پیش پرداخت توسط فولاد مبارکه به راه آهن وهمچنین در اختیار گذاشتن تعداد ۲۰ دستگاه لکوموتیوهای خریداری شده توسط شرکت فولاد مبارکه.
۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۳:۱۰:۰۳ (۹۰۰۳۸۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0