همفکران
1399/10/07
10:03
#نبض_بازار 📈در گروه محصولات شیمیایی نماد #فارس با رشد بیش از ۴ درصد در قیمت ۱۲۵۸ تومان داد و ستد می شود. #شگویا در سقف قیمت روزانه صف خرید دارد. #...

#نبض_بازار


📈در گروه محصولات شیمیایی نماد #فارس با رشد بیش از ۴ درصد در قیمت ۱۲۵۸ تومان داد و ستد می شود. #شگویا در سقف قیمت روزانه صف خرید دارد. #پترول در مدار مثبت قرار دارد.انتهای خبر

0
0