بتاسهم
1401/03/04
12:18
تراز #وپاسار در اردیبهشت 31569 میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و 30537 میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد تراز 2 ماهه 6974 میلیارد ریال مثبت...

تراز #وپاسار در اردیبهشت ۳۱۵۶۹ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۳۰۵۳۷ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد تراز ۲ ماهه ۶۹۷۴ میلیارد ریال مثبت است


انتهای خبر

0
0