کارگزاری آبان
1401/05/31
12:29
📊#وپخش اطلاعیه 1401/05/31 *هلدینگ داروپخش* پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 3,550 میلیارد ریال به ...

📊#وپخش


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۵/۳۱


*هلدینگ داروپخش*


پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه


از مبلغ ۳,۵۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸,۴۰۰ میلیارد ریال (معادل ۱۳۷درصد)


از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور جبران مخارج سرمایه ای انجام شده
انتهای خبر

0
0