تحلیل برای سود
1399/08/24
20:28
شرکت سرمایه گذاری تکادو | #وکادو | 📆 1399/08/24 🔹خالص ارزش دارایی ها : 🔹NAV: 41,244 🔸قیمت پایانی سهم : 🔸PRICE: 16,040 ♦️قیمت بر خالص ارز...

شرکت سرمایه گذاری تکادو | #وکادو |📆 ۱۳۹۹/۰۸/۲۴🔹خالص ارزش دارایی ها :🔹 NAV: ۴۱,۲۴۴🔸قیمت پایانی سهم :🔸 PRICE: ۱۶,۰۴۰
♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۳۸➖➖➖➖➖➖➖➖➖

انتهای خبر

0
0