کانال تحلیلی پارسیس
1401/08/01
07:30
#کدال #تابستان1401 #بانک ✳️ گزارش عملکرد فروش و سود شرکتها در تابستان1401 و مقایسه با تابستان 1400👇🏼" ➖ #وبملت سود 105ریالی : رشد 174% ➖ #وتج...

#کدال #تابستان۱۴۰۱#بانک✳️ گزارش عملکرد فروش و سود شرکتها در تابستان۱۴۰۱ و مقایسه با تابستان ۱۴۰۰👇🏼"➖ #وبملت سود ۱۰۵ریالی : رشد ۱۷۴٪


➖ #وتجارت سود ۵۲ریالی : رشد ۲٪


➖ #وبصادر سود -۱۴۷ریالی : افت -۳۰۰٪


➖ #وکار سود ۱۰۵ریالی : افت -۱۶٪


➖ #سامان سود ۱۰۴ریالی : رشد ۱۳٪


➖ #دی سود -۵۰ریالی : رشد ۶۷٪


➖ #وشهر سود ۱۳۳۴ریالی : رشد ۱۱٪


➖ #وملل سود -۳۳۰ریالی : افت -۴۶٪


➖ #وسینا سود ۷۸ریالی : رشد ۲٪


➖ #وزمین سود -۷۵۰۶ریالی : رشد ۲٪
کانال تحلیلی پارسیس

انتهای خبر

0
0