نوسانگیر بازار سرمایه
1399/08/11
11:08
مخارجمون که با دلاره بازارهای مالی که تحت تاثیر انتخابات آمریکاست! ایران مثل اینکه ایالت 51 ام آمریکاست ! نمیدونم خوشحال باشیم بخاطر آمریکایی بو...

مخارجمون که با دلاره


بازارهای مالی که تحت تاثیر انتخابات آمریکاست!


ایران مثل اینکه ایالت ۵۱ ام آمریکاست !نمیدونم خوشحال باشیم بخاطر آمریکایی بودنمون یا ناراحت
✅ @Navasaniانتهای خبر

0
0