کدال۳۶۰
1400/01/08
08:29
#سیستم اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت همکاران سيستم - ن...

#سیستم


اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونیاظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت همکاران سیستم - نماد: سیستم(همکاران)با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) بهپیوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی موسسه حسابرسی بیات رایان ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته ,مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی و تامین مالی مطابق با طرح های توسعه ای شرکت ارائه می گردد. بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.۱۴۰۰-۰۱-۰۸ ۰۸:۲۹:۴۵ (۷۳۱۳۹۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0