کدال۳۶۰
1401/05/31
14:35
#زمگسا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/04/31(اصلاحیه) ▪️ شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/04/31 معادل...

#زمگسا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(اصلاحیه)▪️ شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ معادل ۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل تغییری نداشته است.▪️«زمگسا» با سرمایه ثبت شده ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۴ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۱۴:۳۵:۰۸ (۹۲۷۳۷۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0