اقتصاد آنلاین
1399/09/16
20:16
📌سعید نمکی :اگر این بار مجددا از کرونا رودست بخوریم و عادی انگاری کنیم، زمستانی بسیار سخت تر از پاییز در پیش رو داریم وزیر بهداشت: 🔹با پروتکل شکنا...

📌سعید نمکی :اگر این بار مجددا از کرونا رودست بخوریم و عادی انگاری کنیم، زمستانی بسیار سخت تر از پاییز در پیش رو داریموزیر بهداشت:


🔹با پروتکل شکنان برخورد قاطع شود


🔹سعی کنیم وضعیت شهرها از قرمز به نانجی برود نه از نارنجی به قرمز


🔹اولویتی بالاتر از مدیریت کرونا در کشور نداریم


🔹یکی از کانون های عمده آلودگی ویروس، وسایل نقلیه عمومی است.
انتهای خبر

0
0