حامیان بورس ایران
1399/09/17
08:54
✅ بیشترین صفوف خرید و تقاضا متعلق به گروه #خودرویی است: #خساپا #خگستر #ورنا #خپارس

✅ بیشترین صفوف خرید و تقاضا متعلق به گروه #خودرویی است:#خساپا


#خگستر


#ورنا


#خپارسانتهای خبر

0
0