کارگزاری آبان
1401/03/02
10:07
📈در فلزات اساسی امروز شاهد افت قیمت ها همسو با وضعیت عمومی بازار هستیم.

📈در فلزات اساسی امروز شاهد افت قیمت ها همسو با وضعیت عمومی بازار هستیم.


انتهای خبر

0
0