سیگنال یاب روزانه
1399/11/12
12:18
قدرت خریدار تو سهمهایی مثل #وتجارت و #شستا همچنان خوبه که نکته مثبتی در بازار امروز است

قدرت خریدار تو سهمهایی مثل #وتجارت و #شستا همچنان خوبه که نکته مثبتی در بازار امروز است


انتهای خبر

0
0