خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/11/14
20:00
سرمایه گذاری ساختمان ایران | #وساخت | 📆 1399/11/14 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 73,013 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 49,980 ♦️قی...

سرمایه گذاری ساختمان ایران | #وساخت |📆 ۱۳۹۹/۱۱/۱۴🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹 NAV: ۷۳,۰۱۳🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸 PRICE: ۴۹,۹۸۰♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۶۸➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0